| modyf: 2014-03-10, 19:57 | 270 odsłon
serwiszglossie

 

1 Koncerty filharmonii

Odbywają się raz w miesiącu, prowadzone są przez muzyków Filharmonii w Olsztynie. Podczas spotkań dzieci poznają instrumenty muzyczne, na których muzycy prezentują utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej. Dzieci mają możliwość poznania różnorodności utworów muzycznych polskiej i światowej sławy kompozytorów.

2 Język angielski     

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzone są przez Olsztyńskie Centrum Helen Doron. Metoda nauki języka angielskiego polega na codziennym osłuchaniu się z przygotowanymi na płycie CD piosenkami, historyjkami i rymowankami, a podczas zajęć z prowadzącym, w trakcie zabawy dzieci poznają znaczenie dźwięków i poszczególnych słów.

3 Spotkania teatralne

Odbywają się raz w miesiącu.Korzystamy z bogatej oferty profesjonalnych grup teatralnych naszego kraju, prezentujących bajki, bajeczki i baśnie o różnorodnej tematyce, wyzwalające w dzieciach pozytywne emocje z doświadczeniem przeżyć estetycznych. Dzieci obcują z językiem literackim, dostrzegają piękno mowy ojczystej. Spotkania te rozwijają wyobraźnię i wrażliwość, kształtują umiejętność świadomego posługiwania się słowem, mową ciała, zwiększają poczucie własnej wartości.

4 Zajęcia rytmiczne 

Prowadzone są raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej przez instruktora rytmiki. Zajęcia te oddziaływają na wyobraźnię, doskonalą koordynację słowno- ruchową, pobudzają aktywność dzieci, a poznawane piosenki wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie, a także rozwijają słownictwo dzieci, kształtują osobowość.

5 Zajęcia taneczne  

Zajęcia taneczne odbywają się raz w tygodniu a prowadzone są przez instruktora tańca towarzyskiego. Dzieci uczą się tańców towarzyskich, które wpływają na rozwój ogólnej sprawności i zręczności ruchowej, pobudzają aktywność artystyczną, mobilizują do koncentracji uwagi i logicznego myślenia, doskonalą pamięć i rozwijają wyobraźnię dziecka.

6

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w grupie dzieci 4,5 oraz 6 letnich. Po badaniach przesiewowych mowy, wyłonione są dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć uzależniony jest od możliwości i potrzeb dziecka. Na zajeciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu :

- Usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego ( między innymi : języka, warg, żuchwy )

- Kształtowanie prawidłowego toru oddechu.

- Rozwijanie słuchu fonematycznego.

- Uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Rodzice maja możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem logopedii.

DSC00787

Zajęcia bębniarskie

Raz w miesiącu odbywają się warsztaty rytmiczno-ruchowe z bębnami afrykańskimi i różnymi perkusjonaliami z egzotycznych krajów. Każde dziecko ma okazje grania na wybranym instrumencie, przez co poznaje podstawę budowy rytmu, wyrabia wrażliwość i pamięć słuchową, a przede wszystkim-świetnie się bawi.
do góry | modyf: 2014-03-10, 19:57 | 270 odsłon