serwiszglossie

Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" powstało w 1997r.
Dyrektorem jest mgr Krystyna Liberna.

Nasza placówka funkcjonuje zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty i Zarządzeniem MEN w sprawie placówek niepublicznych oraz statutem przedszkola.

Przedszkole "Stokrotka" mieści się przy ulicy Traugutta 21, jest otoczone zielenią, z dala od ruchliwych ulic. Naszymi wychowankami są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest miejscem bezpiecznym, przytulnym, bardzo dobrze wyposażonym oraz przyjaznym zarówno dzieciom jak i rodzicom. Mamy swoje tradycje i zwyczaje, które wplatamy w codzienną pracę wychowawczo-dydaktyczną.

 

W ramach zajęć dodatkowych oferujemy dzieciom:

• spotkania teatralne  
• zajęcia z rytmiki
• koncerty filharmonii
• język angielski
• taniec towarzyski
• zajęcia logopedyczne
raz w miesiącu,
raz w tygodniu,
raz w miesiącu,
raz w tygodniu,
raz w tygodniu,
dwa razy w tygodniu.
Do realizacji podstawy programowej przedszkole wykorzystuje od 2010 roku Program Rozwoju Poznawczego "Klucz do uczenia się" według teorii Lwa Wygotskiego. Teoria ta według niego zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. Dzięki temu dziecko zaczyna wierzyć w siebie, swoje możliwości i umiejętności. Na prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o ten program przedszkole posiada licencję a nauczyciele certyfikaty.

Realizujemy także treści z programów:

• "Dziecięca matematyka"
• "Odimienna metoda czytania"
• "Dbam o zdrowie"
• Przyjaciele Zippiego
E. Gruszczyk-Kulczyńska, E. Zielińska
I. Majchrzak
K. Dudkiewicz
.