ROZKŁAD DNIA
      | modyf: MG 2014-03-10, 19:55 | 3731 odsłon
serwiszglossie

Szczegółowy podział czynności.

Czas trwania
czynności
Czynności

Około 2 godz.

Z

Zabawy dowolne

/manipulacyjne, konstrukcyjne,  tematyczne,
dydaktyczne, zabawy w role, ruchowe/ -

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Około 2 godz.

T

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu

/w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp./ -

gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodniczne,
prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

Około 2 godz.

D

Zajęcia dydaktyczne

/zajęcia dydaktyczne z wybranego programu przedszkolnego/

Około 4 godz.

I


Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne, odpoczynek dzieci 3-letnich.

 

 

8:30
11:30
14:30

Posiłki:

Śniadanie
Obiad
Podwieczorek

 
do góry | modyf: MG 2014-03-10, 19:55 | 3731 odsłon