POLITYKA PRYWATNOCI
      | modyf: 2019-02-3, 20:05 | 3142 odson
serwiszglossie

 

„100 lat Babci i Dziadkowi”

Dzie Babci i Dziadka to jedno z najwspanialszych wit, jakie moemy obchodzi w przedszkolu. Spotykamy si bowiem z gomi, którzy przybyli na nasze zaproszenie, aby wspólnie witowa Dzie Babci i Dziadka- wito osób, którym tak wiele zawdziczamy. To wanie dziadkowie powicaj wnukom swój wolny czas, opiekuj si nimi, chodz na spacery, opowiadaj ciekawe historie, ucz poznawa wiat.

Za ich mdre rady i sowa, które s wskazówk w dorosym yciu i znajduj potwierdzenie w rzeczywistoci z caego serca dzikujemy. Dlatego te  dzieci

z naszego przedszkola w programach artystycznych w swoim wykonaniu, za pomoc wierszy, piosenek, taców i krótkich inscenizacji, pragn wyrazi mio, wdziczno, szacunek swoim kochanym babciom i dziadkom, a przede wszystkim yczy im zdrowia, pogodnych dni i spokojnych nocy, umiechów na co dzie, bez trosk i zmartwie, wszystkiego co jest najlepsze, a ich dowiadczenie i mdro yciowa niech bd drogowskazem uczciwego i odpowiedzialnego ycia. DZIKUJEMY!

Po programach artystycznych, wrczeniu laurek i niespodzianek, zoeniu ycze, dzieci zaprosiy goci do taców, zabaw, wspólnych rozmów przy stoach penych sodkoci, przygotowanych przez swoich  rodziców.

Taki dzie w przedszkolu przyniós wszystkim wiele radoci, niezapomnianych wrae i z ca pewnoci bdzie dugo i mile wspominany.

 

 

 

 

 

 

Bal karnawaowy

„ W karnawale wszyscy urzdzaj bale

to tradycja bardzo stara

strojów piknych co nie miara.

Niech si bawi duzi, mali

Zgromadzeni na tej sali” 

Dnia 11 stycznia w naszym przedszkolu odby si Bal karnawaowy. Gorce rytmy porway do taca: piratów, królewny, wróki, policjantów i inne postacie bajkowe. Wszystkie dzieci  bawiy si wietnie uczestniczc we wspólnych zabawach i konkursach a skoczna muzyka zachcaa do taca. Bal przebieg w milej i serdecznej atmosferze oraz dostarczy niezapomnianych wrae.
do gry | modyf: 2019-02-3, 20:05 | 3142 odson
Odsony: 67028 :: Dzisiaj: 74 :: Online: 3 :: | administracja