POLITYKA PRYWATNO¦ŚCI
Luty 2019r.
      | modyf: Anna Podhalska 2019-03-3, 21:24 | 8001 odsłon
serwiszglossie

 

Dzień My¶li Braterskiej

Dnia 25 lutego w naszym przedszkolu gromady zuchowe „Le¶ne skrzaty” i „Ibiz” ¶więtowały Dzień My¶li Braterskiej – najważniejsze ¶więto harcerzy i skautów z całego ¶wiata. Upamiętnia ono dzień urodzin twórcy i założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. W tym dniu zuchy miały swoj± zbiórkę podczas której bawiły się, układały puzzle przedstawiaj±ce postać Roberta Baden-Powella. Przy okazji dowiedziały się o jego działalno¶ci i zasługach w dziedzinie harcerstwa. Aby uczcić dzień jego urodzin zuchy   przy pomocy drużynowych przygotowały  torty. Uwieńczeniem spotkania był wspólny słodki poczęstunek, który samodzielnie wykonały.

 

 

Międzynarodowy Dzień Kota

18 lutego w naszym przedszkolu obchodzili¶my Międzynarodowy Dzień Kota. W tym dniu go¶cili¶my pana Łukasza M. z Urzędu Miasta Bartoszyce oraz pani± Justynę J. z Fundacji Niechciane Zwierzęta. Opowiedzieli  oni przedszkolakom o zwyczajach kotów i sposobie wła¶ciwej opieki nad nimi. Nie zabrakło zabaw ruchowych zagadek dotycz±cych ras kotów  oraz znanych kotów bajkowych. Następnie nasi go¶cie zaprosili wszystkie dzieci do wykonania prac plastycznych, które zostały wykonane w sposób ciekawy z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. To wyj±tkowe spotkanie zakończyło się przekazaniem przez dzieci karmy dla bezdomnych zwierz±t zgromadzonych dzięki pomocy rodziców. W podziękowaniu za przygotowanie akcji dzieci otrzymały dyplomy od naszych Go¶ci  oraz domek dla bezdomnych kotów, który został ustawiony na terenie naszego przedszkola.

 

 

Mali Wielcy Ratownicy

Dnia 5 lutego w gr. „Smerfy” odbyło się spotkanie z cyklu „Mali Wielcy Ratownicy”. Go¶ćmi byli strażacy oraz policjant. Dzieci rozpoznawały zagrożenia jakim możemy ulec w różnych sytuacjach życiowych w domu, w przedszkolu, na placu zabaw. Dzieci zapoznały się z technik± opatrywania ran powstałych w wyniku skaleczenia lub oparzenia. Chętnie uczyły się wykonywać opatrunki wykorzystuj±c do tego gaziki, bandaże, zaopatrywały rany głowy, nogi i ręki. Dzięki tym zajęciom dzieci nabywaj± umiejętno¶ć i wiedzę, któr± mog± wykorzystać w sytuacji bezpo¶redniego zagrożenia życia lub zdrowia.
do góry | modyf: Anna Podhalska 2019-03-3, 21:24 | 8001 odsłon
Odsłony: 105029 :: Dzisiaj: 76 :: Online: 3 :: | administracja