POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
Programy które realizujemy w naszym przedszkolu
      | modyf: Anna Podhalska 2022-02-5, 14:04 | 1433 odsłon
serwiszglossie

 

 

 

,,Przyjeciele Zippiego ‘’

 

Jest to program rozwijający umiejętności psychospołeczne u dzieci. Program ten pokazuje jak Radzic sobie z trudnościami , problemami . Pokazuje też jak ważna jest komunikacja społeczna w czasie trudnych sytuacji w życiu każdego młodego człowieka .

                                                      Piękna nasza Polska cała 

Międzynarodowy projekt edukacyjny zgodny z obowiązującą Podstawą Programową mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży , uwrażliwienie na piękno , folklor i tradycję Polski. Kształtowanie szacunku dla państwa oraz poczucia tożsamości narodowej . Dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i  kultury , poznanie historii , tradycji , architektury , przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca. Uwrażliwienie na piękno języka polskiego , zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.

                                                       ,,Świat w kolorach '' PWN 

Jest to zestaw materiałów edukacyjnych , który pozwala dzieciom poznać otaczający je świat , kształtuje kompetencje kluczowe , wzmacnia logiczne myślenie , inspiruje do zadawania pytań , rozwija sprawność grafomotoryczną i wspomaga postawy proekologiczne . 

                                                        ,, Klucz do uczenia się ''

 

Program Klucz do uczenia się według teorii Lwa Wygotskiego składający się z kilkunastu modułów ,, z których każdy kształci rozwój poznawczy , emocjonalny i społeczny każdego dziecka , składa się z dwóch poziomów : Gąsienice jest to poziom o mniejszym stopniu trudności przeznaczony dla dzieci młodszych , oraz Motyle przeznaczony dla dzieci starszych . 

      

 

                                                     ,,Profilaktyka dla smyka "

To projekt realizowany w naszym przedszkolu . Autorem tego programu jest podk. Jolanta Sorkowicz a patronem m.in. Wojewoda Warmińsko- Mazurski Artur Chojecki , Policja , Miasto i Gmina Bartoszyce i inni. Projekt dotyczy szeroko pojętej tematyki bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu dziecka ,a historie przedstawione w formie wierszyków i opowiadań zakończonych morałem , są dobrym materiałem do analizy zachowań dzieci oraz przewidywania różnych konsekwencji tego zachowania .

                     

 

 
do góry | modyf: Anna Podhalska 2022-02-5, 14:04 | 1433 odsłon
Odsłony: 171875 :: Dzisiaj: 122 :: Online: 2 :: | administracja