POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
ZASADY ODPŁATNOŚCI
      | modyf: Anna Podhalska 2022-09-1, 12:40 | 9012 odsłon
serwiszglossie

 Koszt utrzymania dziecka w przedszkolu zgodnie z umową o świadczenie usług przez przedszkole w §5 pkt. 1,2,3 stanowi:

·        opłata za świadczenie usługi 150 zł (opłata ta nie podlega zwrotowi ani dzieleniu)

·        opłata za wyżywienie stanowiąca iloczyn dni roboczych w danym miesiącu po 10 zł dziennie

Dzienna stawka żywienia podlega zwrotowi, za każdy dzień nieobecności dziecka w kolejnym miesiącu.

W ramach opłat za świadczone usługi przedszkole zapewnia:

·        zajęcia muzyczno-ruchowe

·        koncerty filharmonii

·        spotkania teatralne w przedszkolu

·        warsztaty bębniarskie

·        zajęcia prowadzone przez nauczyciela logopedę

·        zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych

 

 
do góry | modyf: Anna Podhalska 2022-09-1, 12:40 | 9012 odsłon
Odsłony: 56342 :: Dzisiaj: 25 :: Online: 1 :: | administracja