POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
ZASADY REKRUTACJI
      | modyf: Anna Podhalska 2023-02-24, 07:04 | 40431 odsłon
serwiszglossie
POBIERZ DOKUMENTY

 

 

ZASADY  REKRUTACJI  DZIECI 

DO  PRZEDSZKOLA NIEPUBICZNEGO „STOKROTKA” 

NA ROK  SZKOLNY  2023-2024

 

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” odbędzie się w terminie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

 

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z obowiązujacymi zaświadczeniami lub deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej.

 

Obowiązujące załączniki do karty zgłoszeniowej:

-zaświadczenia o zatrudnieniu

-pierwsza strona rocznej deklaracji podatkowej za poprzedni rok

 

Do przedszkola będą przyjmowane dzieci w następującej kolejności:

-dzieci dotychczas uczęszczające do przedszkola

-dzieci rodziców obojga pracujących

-dzieci jednego rodziców pracujących

-pozostałe dzieci

 

Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie miasta Bartoszyce. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Bartoszyce i innych gmin.

 

Listy dzieci przyjętych do przedszkola umieszczone będą na tablicach informacyjnych dnia 21.04 .2023 roku.

 

Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola zobowiązani będą do podpisania umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem przedszkola w zakresie świadczeń proponowanych przez przedszkole.

 

W przypadku, gdy liczba dzieci jest większa od liczby miejsc , komisja dokonuje kwalifikacji dzieci w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od dzieci najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia.

 

Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mają prawo wystąpić do Dyrektora przedszkola z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku.

 

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami Dyrektor przedszkola przeprowadza dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.

Wnioski rozpatrzone zostaną do 31.07.2023 roku. 

 

 

 

 

 
do góry | modyf: Anna Podhalska 2023-02-24, 07:04 | 40431 odsłon
Rekrutacja, ubiegający, wniosku, zaświadczeniami, pracujących, Wójta , Burmistrza, Dyrektora, rozpatrzenie, rekrutacyjne,
Odsłony: 171854 :: Dzisiaj: 110 :: Online: 1 :: | administracja