POLITYKA PRYWATNOŚŒCI
ZASADY REKRUTACJI
      | modyf: Anna Podhalska 2020-03-3, 19:07 | 31891 odsłon
serwiszglossie

 

 

ZASADY  REKRUTACJI  DZIECI 

DO  PRZEDSZKOLA NIEPUBICZNEGO „STOKROTKA” 

NA ROK  SZKOLNY  2020-2021

 

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” odbędzie się w terminie od 01.03.2020 r. do 10.04.2020 r.

 

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z obowiązujacymi zaświadczeniami lub deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej.

 

Obowiązujące załączniki do karty zgłoszeniowej:

-zaświadczenia o zatrudnieniu

-pierwsza strona rocznej deklaracji podatkowej za rok 2019

 

Do przedszkola będą przyjmowane dzieci w następującej kolejności:

-dzieci dotychczas uczęszczające do przedszkola

-dzieci rodziców obojga pracujących

-dzieci jednego rodziców pracujących

-pozostałe dzieci

 

Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie miasta Bartoszyce. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Bartoszyce i innych gmin.

 

Listy dzieci przyjętych do przedszkola umieszczone będą na tablicach informacyjnych dnia 2004.2020 roku.

 

Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola zobowiązani będą do podpisania umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem przedszkola w zakresie świadczeń proponowanych przez przedszkole.

 

W przypadku, gdy liczba dzieci jest większa od liczby miejsc , komisja dokonuje kwalifikacji dzieci w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od dzieci najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia.

 

Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mają prawo wystąpić do Dyrektora przedszkola z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku.

 

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami Dyrektor przedszkola przeprowadza dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.

Wnioski rozpatrzone zostaną do 31.07.2020 roku. 

 

 

 

 

 
do góry | modyf: Anna Podhalska 2020-03-3, 19:07 | 31891 odsłon
Rekrutacja, ubiegający, wniosku, zaświadczeniami, pracujących, Wójta , Burmistrza, Dyrektora, rozpatrzenie, rekrutacyjne,
Odsłony: 13151 :: Dzisiaj: 53 :: Online: 3 :: | administracja